Den nye motorforordning

Elektriske motorer og frekvensomformere er i dag omfattet af EU’s regler om ecodesign.

1/7 2021 trådte en ny ecodesign forordning i kraft med skærpede regler om energieffektivitet for elmotorer og frekvensomformere. Motorer produceret efter denne dato, der ikke opfylder kravene i forordningen, må kort fortalt ikke markedsføres, sælges eller bruges i Danmark, EU eller EØS-området, hvis de efter denne dato ikke lever op til de nye krav. Det er dog fortsat tilladt at markedsføre, sælge og anvende produkter i Danmark, EU eller EØS-området produceret før 01.07.2021 efter denne dato.

Kravene skærpedes yderligere 1. juli 2022. og igen pr. 1. juli 2023, hvor flere typer af elmotorer bliver omfattet af de nye effektivitetskrav. Blandt andet kommer kravene også til at omfatte ATEX motorer.

Læs mere om kravene herunder.

Regler gældende til 1/7-2021

Motorer
“Gældende regler omfatter elmotorer i størrelsen 0,12 kW – 375 kW, som tegner sig for mere end 90 procent af det samlede elforbrug til elmotorer i EU. Den nedre grænse på 0,75 kW svarer til 1 hk, og det er cirka størrelsen på elmotorer i meget maskinudstyr og i en lang række forbrugerprodukter. Den øvre grænse svarer til en motor i en kølekompressor i et større kølehus.

Kravene gælder ikke elmotorer, som er fuldt integreret i et produkt, for eksempel i en kompressor. De gælder heller ikke særlige elmotorer, f.eks. typer, der er bygget til at arbejde helt neddykket i en væske.

Elmotorer, der ikke opfylder energikravene, må ikke markedsføres i EU. Det er europæiske producenter og importører, der har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Kravene til motorernes energieffektivitet er afhængig af motorens størrelse og antal poler. Der er endvidere krav om produktinformation på motoren (på/nær mærkepladen), i producentens tekniske dokumentation og på en offentlig tilgængelig hjemmeside”.

Frekvensomformere
“Reglerne gælder for trefasede frekvensomformere til drift med en motor omfattet af forordningen (EU) 2019/1781, med en effekt mellem 0,12 og 1000 kW, en spænding mellem 100 og 1000 V AC og som kun har én AC-mærkespænding. Frekvensomformere er også omfattet, når de indgår i andre produkter”.

Kilde: Energistyrelsen

Forordningens fulde ordlyd kan læses her.

Trin 1. (gældende fra 1/7 2021)
Omfatter 2, 4, 6 og 8-polede motorer konstrueret for kontinuerlig drift (S1)
Effekt fra 0,12 til 0,55kW IE2 krav
Effekt fra 0,75 til 1.000Kw IE3 krav
Bremsemotorer bliver omfattet
IE2 motor m. frekvensomformer bortfalder

Trin 2. (gældende fra 1/7 2022)
Der skal fremover oplyses om effekttab i procent af mærkeeffekten på forskellige driftspunkter

Trin 3. (gældende fra 1/7 2023)
ATEX motorer (EX eb) fra 0,12 til 1.000kW skal være IE2​
1-fasede motorer fra 0,12 kW skal være IE2​
Motorer fra 75 til 200kW (2,4 og 6-polet) skal være IE4

Typeoversigt elmotorer og effektivitetsklasser
Herunder finder du en oversigt over de forskellige typer elmotorer, som Brd. Klee sælger.

Eksempel KLEEdrive T2A = IE2. I parentes er angivet om motoren er fremstillet i aluminium (alu) eller i støbejern.

KLEEdrive
T2A = IE2 (alu)
T3A = IE3 (alu)
T4A = IE4 (alu)
T2C = IE2 (støbejern)
T3C = IE3 (støbejern)
T4C = IE4 (støbejern)

Bonfiglioli
BE = IE2 (alu)
BX = IE3 (alu)

Icme
THE = IE2 (alu)
TPE = IE3 (alu)

Hvad betyder det for dig?
Når du køber motorer og omformere ved os vil de naturligvis leve op kravene. Der kan dog være en overgangsperiode, hvor vi fortsat tilbyder produkter produceret før skæringsdatoen.

Læs den komplette forordning fra Europakommissionen her.

Behov for hjælp?
Hvis ikke du her på siden har fundet svar, eller hvis du har behov for vejledning, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver du til tilladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statistik og Marketing