IR og skattepolitik

Brd. Klee-koncernen ønsker at føre en åben og fyldestgørende informationspolitik i forhold til alle eksterne interessenter. Brd. Klee A/S vil sikre aktiemarkedet et objektivt grundlag for prisdannelsen på selskabets aktier gennem information om selskabets aktiviteter, strategier, forventninger og risikoforhold.

For at informere selskabets aktionærer og interessenterne på det finansielle marked vil ledelsen som minimum sørge for kvartalsvis information via NASDAQ OMX København. For at opfylde formelle og uformelle forpligtelser over for aktiemarkedet og herunder NASDAQ OMX København, vil ledelsen desuden straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på Brd. Klee A/S’ aktier.

Ledelsen ser positivt på at deltage i møder med investorer, fondsmæglere, aktieanalytikere, finansjournalister m.fl. for at orientere om selskabets strategi og aktiviteter. Af hensyn til overholdelse af oplysningsforpligtigelserne ønsker Brd. Klee A/S ikke at medvirke i investormøder i en periode på tre uger før offentliggørelse af regnskabsmeddelelser.

Alle navnenoterede aktionærer i Brd. Klee A/S vil automatisk få tilsendt indkaldelse til generalforsamlinger. Såfremt generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse, tilbydes rundvisning hvor direktionen beretter om selskabets gennemførte investeringer og aktiviteter.

Skattepolitik

Brd. Klee A/S har en defineret skattepolitik, som er beskrevet her (PDF på engelsk).


Kontaktperson

Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til:

Administrerende direktør Lars Ejnar Jensen
Telefon 43 86 83 33
e-mail: lej@klee.dk

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver du til tilladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statistik og Marketing