Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen. Yderligere oplysninger om bestyrelsens medlemmer er specificeret nedenstående.

Brd. Klee A/S lægger vægt på, at bestyrelsens medlemmer har generel ledelseserfaring. I vurdering af bestyrelsens sammensætning indgår kandidaternes kompetencer og baggrund, men også hensynet til at opnå mangfoldighed og passende balance i bestyrelsens sammensætning.

Generel info

Brd. Klee A/S har siden 1986 været noteret på OMX under Small Cap selskaber.

Aktuel aktiekurs kan ses på www.omxnordicexchange.com

Brd. Klee’s regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Der afholdes ordinær generalforsamling i januar.

Hr. Hardy Buhl Pedersen, født 1945, formand

Indtrådt i bestyrelsen 1982
Genvalgt 2024
Formand siden 1999
Udløb af valgperiode 2025

Kompetenceområder:
Generel ledelse
Logistik & transport
Kvalitetsmåling
Markedsføring
Økonomistyring

Ikke uafhængig iht. anbefalinger for god selskabsledelse pga. sin anciennitet i Brd. Klees bestyrelse.

Hr. Fritz H. Schur, født 1951, næstformand

Indtrådt i bestyrelsen 1988
Genvalgt 2024
Næstformand siden 1999
Udløb af valgperiode 2025

Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i selskaberne i Fritz Schur Gruppen

Formand for bestyrelsen i:
Den Berlingske Fond
Den Kongelige Danske Ballets Fond
Dyvig Holdings A/S
C.P. Dyvig & Co. A/S
Fritz og Bente Schurs Familiefond
Finlands Kulturinstitut i Danmark (fond)
Nautec Holding A/S

Bestyrelsesmedlem i:
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Alliance of Democracies Foundation
Det kongelige Teater

Kompetenceområder:
Virksomhedsstrategi
Finans-, regnskabs- og økonomistyring
Organisation & ledelse
Salg & Marketing

Ikke uafhængig iht. anbefalinger for god selskabsledelse bl.a pga. sin anciennitet i Brd. Klees bestyrelse.

Hr. Jens Christian Hesse Rasmussen, født 1960, bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen 1999
Genvalgt i 2024
Udløb af valgperiode 2025

Øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i:
Frontier Investment Management ApS
DI Frontier Market Energy Carbon GP Holding ApS

Bestyrelsesmedlem i:
Business Angels Fond – London III A/S
AEG Elektronfonde – Forsknings- og Uddannelseslegat

Kompetenceområder:
Aflønning & medarbejdergoder
Corporate Finance
Mergers & Acquisitions
Private equilty og venture kapital
Selskabsforhold

Ikke uafhængig iht. anbefalinger for god selskabsledelse pga. sin anciennitet i Brd. Klees bestyrelse.

Hr. Jens Dalsgaard Løgstrup, født 1959, bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen 2015
Genvalgt i 2024
Udløb af valgperiode 2025

Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i:
Expon ApS

Jelø Finans ApS
Vejlefjord-Fonden (inkl. 6 datterselskaber)

Formand for bestyrelsen i:
Carl J. Nielsen A/S
Egos Holding (inkl. 2 datterselskaber)
Officer A/S
Westrup A/S (inkl. 4 datterselskaber)

Bestyrelsesmedlem i:
Kel-Berg Scandinavia A/S (inkl. 5 datterselskaber)
Venstrupparken 8B A/S
Industribo Byg A/S

Kompetenceområder:
Generel ledelse
Virksomhedsstrategi
Finans-, regnskabs- og økonomistyring
Organisation og ledelse
Internet og IT

Uafhængigt bestyrelsesmedlem iht. anbefalinger for god selskabsledelse.

Hr. Kim Harding Wellendorph Lehmann, født 1963, bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen 2020
Genvalgt i 2024
Udløb af valgperiode 2025

Formand for bestyrelsen i:
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i:
Apzalon Holding ApS
Apzalon Management ApS

Bestyrelsesmedlem i:
Linak A/S
Icotera A/S
DAFA Group A/S

Kompetenceområder:
Generel ledelse
Virksomhedsstrategi
Internationalt salg og markedsføring
Integreret produktudvikling
IT og Digitalisering
Organisation og ledelse
Kvalitetsstyring og systemer

Uafhængigt bestyrelsesmedlem iht. anbefalinger for god selskabsledelse.

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver du til tilladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statistik og Marketing