Corporate Social Responsibility (CSR)

Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a

Selskabet aflægger ”Rapportering om CSR” i forbindelse med offentliggørelse af selskabets Årsrapport. CSR-rapportering angiver selskabets CSR-politik, -tiltag og resultater af disse handlinger. Derudover vurderes selskabets væsentligste CSR-risici og fremadrettede CSR-initiativer.

Brd. Klee A/S’ forretningsmodel

Brd. Klee-koncernens kernekompetencer er at levere tekniske komponenter og transmissionsprodukter til maskinbyggere og produktionsvirksomheder. Koncernen sælger direkte til større kunder og kundegrupper samt igennem et netværk af lokale distributører for at dække de øvrige markeder.

Brd. Klee A/S’ arbejde med CSR

Brd. Klee A/S arbejder målrettet med forretningsdrevet samfundsansvar ud fra en overbevisning om, at CSR-indsatser skaber værdi for både selskabet og for samfundet. Brd. Klee A/S har en bæredygtig vision og drager omsorg for målrettet at styrke forbindelsen mellem selskabets ansvar og en værdiskabende adfærd gennem struktureret arbejde for at sikre en følelse af ejerskab i organisationen.

Brd. Klee A/S’ politik med CSR er baseret på principperne i FN’s Global Compact, der er et sæt internationalt anerkendte værdier, som FN opfordrer virksomheder på verdensplan til at leve op til.

Global Compact inddeles i fire overordnede fokusområder, som er særligt relevante for Brd. Klee A/S’ indsats:

– Menneskerettigheder
– Arbejdstagerrettigheder
– Arbejdsmiljø/miljø
– Antikorruption

Arbejdet med CSR er forankret i selskabets bestyrelse og ledergruppe, som er ansvarlig for løbende at udvikle selskabets forretningsdrevne samfundsansvar, herunder at sikre at selskabet følger udviklingen på området samt at kommunikere selskabets politikker over for alle selskabets interessenter. CSR er et vigtigt element i selskabets risikostyring, hvorfor elementerne løbende evalueres for eventuelle ændringer eller risikoen vurderes for overtrædelser inden for de fire fokusområder.

Med henvisning til de fire overordnede fokusområder har selskabet udarbejdet nedenstående retningslinjer for forretningsdrevet samfundsansvar i Brd. Klee A/S med dertil hørende konkrete handlingsplaner og ikke-finansielle målepunkter for fremtidige aktiviteter.

1. 1.Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Vi sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder
3. Vi arbejder for at opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
4. Vi støtter udryddelse af alle former for tvangsarbejde
5. Vi støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Vi arbejder for afskaffelse af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
7. Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Vi tager initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. Vi arbejder for udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
10. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Selskabet aflægger ”Rapportering om CSR” i forbindelse med offentliggørelse af selskabets Årsrapport med reference til selskabets hjemmeside. CSR-rapportering angiver selskabets CSR-tiltag inden for de enkelte regnskabsperioder (5 år tilbage), resultater af disse handlinger samt fremadrettede CSR-initiativer.

Rapportering om CSR

20/12-2023 CSR - 2022/2023
15/12-2022 CSR - 2021/2022
17/12-2021 CSR - 2020/2021
14/12-2020 CSR - 2019/2020
16/12-2019 CSR - 2018/2019
07/12-2018 CSR - 2017/2018
18/12-2017 CSR - 2016/2017
15/12-2016 CSR - 2015/2016
11/12-2015 CSR - 2014/2015
19/12-2014 CSR - 2013/2014
17/12-2013 CSR - 2012/2013
07/12-2012 CSR - 2011/2012
19/12-2011 CSR - 2010/2011
23/12-2010 CSR - 2009/2010

 

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver du til tilladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statistik og Marketing